TEK 17 – Nye krav til våtrom

Geir Sørensen, prosjektansvarlig og teknisk sjef i Norfloor, beskriver de viktigste momentene i TEK17 når det kommer til bygging av våtrom.

Først og fremst kan man fortsatt velge å prosjektere og bygge etter TEK10 frem til 31.12.2018.

Det er alltid viktig å huske følgende:

BESKRIV DET DU SKAL GJØRE,

GJØR DET DU HAR BESKREVET

BESKRIV DET DU HAR GJORT.

I TEK 10 ligger våtsoner under §13.20, i TEK 17 er dette flyttet til §13.15

I teknisk forskrift er det viktig at man forstår funksjon -og ytelseskrav.

Funksjonskrav (ikke tallfestede) skal alltid oppfylles.

Ytelseskrav (tallfestede krav) skal oppfylle funksjonskravet.

Ytelseskrav er enten preaksepterte løsninger, eller egne verifiserte krav, men skal uansett oppfylle funksjonskravet i teknisk forskrift.

Dersom man benytter egne verifiserte krav skal dette dokumenteres at de er likeverdig, og har minst samme kvalitet som preaksepterte løsninger. Dokumenterte alternativer finnes i norske standarder, Sintef Byggforsk og Våtromsnormen.

Funksjonskravet i TEK17:

 1. Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, lekkasjevann og kondens.
 2. I våtrom skal følgende minst være oppfylt:
 3. Rommet skal ha sluk
 4. Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
 5. Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk
 6. Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten

Det som er kommet i tillegg er en preakseptert løsning til:

 1. For dusjsone må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:
  • Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.
  • (NY!) Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens nedslagsfelt der nedslagsfeltet er nedsenket i gulvet med minimum 10 For dusj hvor det er planlagt mulighet for trinnfri dusjsone, jf. § 12-9, begrenses høyde på nedsenkningen utover 10 mm av kravet om trinnfrihet.
  • Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet, det vil si også utenfor selve dusjsonen.

Med ny preakseptert ytelse med nedsenk, så er det nå mye lettere å nå benytte storformatfliser.  Har man i tillegg en-veis fall mot rennesluk kan man også benytte en stor flis i dusjen.

Definisjon trinnfri:
Flate som kan ha terskel eller nivåforskjell på maksimum 25 mm. Terskel eller nivåforskjell mellom 20 mm og 25 mm anses som trinnfri dersom den har en skråskåren kant som ikke er brattere enn 45 grader.

 • Dette betyr at nedsenk skal være mellom 10 og 25 mm.

I tillegg er det forskjell på fritt vann og lekkasjevann. (ikke nytt).

Fritt vann er enten fra dusj eller annet sted hvor vann fritt kan treffe gulvet.

Når det gjelder lekkasjevann, så betyr dette vannet utenfor dusj-sone.

Her kan du nå i TEK17 velge mellom fall på mer enn 1:100 eller mindre enn 1:100:

C) lekkasjevann skal ledes til sluk.

Veiledning:

Dersom det oppstår en vannlekkasje i våtrommet, er det viktig at vannet gjør minst mulig skade i bygningen.

Preaksepterte ytelser

 1. For våtrom må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:
  • Fall til sluk på hele gulvet, minimum 1:100.
  • Gulvet avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm på alle sider, unntatt mot døråpning der oppkanten må være minst 15 mm over ferdig gulv.

Dette betyr at dersom du har mindre enn 1:100 fall utenfor dusj, så må du ha en oppkant på min. 15 mm.

Dersom du har mer enn 1:100 kan du ha flat terskel, men vær klar over at dersom du har vaskemaskin eller annet i nærheten av dør, så vil jeg allikevel anbefale en terskel på 10 mm. (men dette er ikke et krav) Se illustrasjon under.

flisert

Det har også kommet en ny utfordring med definisjon på bl.a. vaskerom.

TEK17 – veiledning til 13.15

I bolig inngår bad, dusjrom og vaskerom i begrepet våtrom. Dusjsone er del av rommet som er avsatt til dusjing. Våtsone er gulv, inkludert overgangen til vegg.

TEK10 – veiledning til 13.20

Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann (vannsøl).

I TEK 10 var det enklere, da definisjonen for våtrom var fritt vann.  Var det ikke fritt vann så var det ikke våtrom.  F.eks vaskerom uten dusj eller annet fritt vann er da ikke våtrom, men rom med vanninstallasjon.

Utfordringen i TEK 17 er at de har tatt bort setningen om fritt vann.  Det betyr at i gamle TEK10 så var det ikke definert som våtsone dersom det ikke var dusj eller annet fritt vann på gulvet.  I TEK 17 blir dette da et større spørsmål som blir vanskelig å håndtere etter at alt er utført.  Det viktigste her er da å forprosjektere og være enig med byggherre om definisjonen for å unngå slike utfordringer.  Ellers kan oppgjøret for jobben la vente på seg.

Det er også i Veiledningen i TEK17 §13.15 – 2 ledd d)

 • Det skal i alle ytterkanter være minimum 25 mm høyere enn overkant slukrist.
 • Dvs fra topp slukrist til topp membran ved terskel.  Dette henger videre sammen med NS3600 og takst.

Dette med lekkasjevann er ikke endret og skal fortsatt synliggjøres.

Andre endringer er:

 • Valgfritt snuareal

TEK17 innfører snurektangel som et alternativ til snusirkel i boliger som har krav om tilgjengelighet.  Snurektangelet skal minst ha målene 1,3 x 1,8 meter.  Dette er et snuareal som kan brukes på lik linje med snusirkel på minst 1,5 meter.  De to snuarealene er likeverdig og kan benyttes ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

 • Krav til sluk

Kravet om at sluk skal være i selve gulvet i våtrom fjernes.  Dette åpner for at blant annet veggsluk kan benyttes.

 • Lekkasjesikring

Kravet til automatisk avstengning av vannet til innbygningssisterne er fjernet.

Håper dette gir dere noen svar på endringene.

 • Husk forprosjektering (Beskriv det du skal gjøre)
 • Utfør i forhold til prosjekteringen (Gjør det som er beskrevet)
 • Ha med all dokumentasjon (beskriv det du har gjort)
Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s